POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 39, 2012 
NR 1, 2, 3
poprzedni
indeks
english version

TOM 39, 2012, NR 1 (1–139)

POKRYWKA M., LITYŃSKA A.
Celując w czerniaka

3
MARCINIAK K.,  ŚWIEŻAWSKA B.,  KĘSY J., TRETYNA., KOPCEWICZ J.
Gibereliny – percepcja i transdukcja sygnału u roślin

25
ŚLEBIODA T. J., KASZUBOWSKA L., KMIEĆ Z.
Nowe mechanizmy aktywacji komórek NK w przebiegu infekcji wirusowych

49
MARZEC M., MUSZYŃSKA A.
Strigolaktony – nowi kandydaci na hormony roślinne

63
BRZEZIŃSKA K., ZIAJA M.
Struktura i funkcje bariery krew-mózg
87
MEISSNER J., BONIK M., MAJKOWSKI M., GROCHOWALSKA R.,  MACHNICKA B.
Synapsa immunologiczna i aktywacja komórek T

103
JARONIEC M., OSTALSKA-NOWICKA D.
Zaburzenia genomowe – konsekwencje kliniczne i zastosowanie w diagnostyce

115
KASZUBOWSKA L., ŚLEBIODA T. J., FOERSTER J., KMIEĆ Z.
Znaczenie komórek NK w procesie starzenia fizjologicznego

123

TOM 39, 2012, NR 2 (141–318)

KOWARA M.
Abc transporterów ABC w komórkach ludzkiego organizmu

143
SICZEK Ł., MOSTOWSKA A..
Charakterystyka i rola ,,kaspaz roślinnych” podczas programowanej śmierci  komórki u roślin

159
SUJKA-KORDOWSKA P., ZABEL M.
Diagnostyka i leczenie nowotworów w świetle badań molekularnych i immunohistochemicznych – gdzie jesteśmy?

173
KOCHMAN K.
Kluczowa rola kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w biologii człowieka; predykcyjna teoria ewolucji Crawforda

189
JAKUBOWICZ-GIL J.
Kwercetyna w terapii przeciwnowotworowej
199
GIEL-PIETRASZUK M., HYBZA K., CHEŁCHOWSKA M., BARCISZEWSKI J.
Mechanizmy toksyczności ołowiu

217
BRZEZIAŃSKA E. B., DOMAŃSKA D., PASTUSZAK-LEWANDOSKA D. I.
Remodeling chromatyny jako główny molekularny mechanizm Działania receptora glukokortykosteroidowego

249
TOMA A., WIDŁAK W., VYDRA N.
Rola czynnika transkrypcyjnego HSF1 w procesie nowotworzenia

269
SZUĆKO I., FILIP E., SŁOMINSKA-WALKOWIAK R., SKUZA L.
Wielofunkcyjne białka germiny i germino-podobne u roślin
289
GRAFKA A. , ŁOPUCKI M.
Wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie
301


TOM 39, 2012, NR 3 (319–556)

GRĘDA A., JANTAS D.
Dysfunkcje mitochondriów w chorobach neurodegeneracyjnych: potencjalny punkt uchwytu dla leków neuroprotekcyjnych

321
KAZIENKO A., PIASECKA M., RYMASZEWSKA A., GĄCZARZEWICZ D., KURZAWA R., FRĄCZEK M., KURPISZ M. LASZCZYŃSKA M.
Molekularne markery niepłodności męskiej: zmiany polimorficzne genów białek chromatyny plemnika – część I

345
KAZIENKO A., PIASECKA M., RYMASZEWSKA A., GĄCZARZEWICZ D., KURZAWA R., FRĄCZEK M., KURPISZ M. LASZCZYŃSKA M.
Molekularne markery niepłodności męskiej: zaburzenia transkrypcji i translacji protamin chromatyny plemnika – część II

371
KRASUSKA U., BUDNICKA K., BOGATEK R., GNIAZDOWSKA A.
Poliaminy w regulacji spoczynku i kiełkowania nasion

395
OSIŃSKA I., DOMAGAŁA-KULAWIK J.
Prokalcytonina w infekcyjnych zaostrzeniach chorób układu oddechowego
415
TYLMAN I., KOWALCZYK S.
Receptory i szlaki sygnałowe regulujące symbiozę brodawkową i mikoryzę arbuskularną

429
RZOŃCA S. O., GOS M. E.
Rola białka FMRP w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu oraz patogenezie zespołu łamliwego chromosomu X

459
STARZYŃSKA E., KOWALCZYK S.
Subkomórkowa relokacja białek PIN a regulowany przez auksyny wzrost i rozwój roślin

477
DERUS N., FILIPOWSKA J., OSYCZKA A. M.
Wpływ podłoży i rusztowań zawierających krzem lub jego związki na osteogenezę in vitro mezenchymalnych komórek macierzystych i komórek osteoprogenitorowych
503
KOBIERZYCKI Ch., MALIŃSKA A., DZIĘGIEL P.
Zastosowanie techniki mikromacierzy tkankowych (TMA) w badaniach nad markerami nowotworowymi w rakach gruczołu piersiowego
519
STATKIEWICZ M., MAŁECKI M.
Rola szlaku sygnałowego sonic hedgehog w nowotworzeniu: macierzyste komórki nowotworowe, oporność wielolekowa, angiogeneza
531


góra strony