POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 29, 2002, 
NR 1, 2, 3, 4,  suplementy: 19, 20


TOM 29, 2002 NR 1 (1– 178)
PIEŃKOWSKA-GRELA, B.
Badania cytogenetyczne w diagnostyce chłoniaków B-komórkowych

3
KOZIAK, K.
CD39 (NTPDaza 1  - Charakterystyka enzymu oraz jego rola w regulacji krzepnięcia i procesów zapalnych

15
SŁOMCZYŃSKA, M.
Dynamika rozmieszczenia receptorów hormonów steroidowych w jajniku

27
SZADEL, A., LORENC-PLUCIŃSKA, G.
Metabolizm sacharozy u roślin oraz jego regulacja w warunkach stresów środowiskowych 

47
MATUSZYK, J., STRZĄDAŁA, L.
Regulacja ekspresji i aktywności transkrypcyjnej receptorów jądrowych rodziny Nur77 i ich udział w kontrolnych punktach szlaków sygnałowych apoptozy, różnicowania i produkcji hormonów sterydowych.
61
CICHY, J.
Profilowanie ekspresji genów komórek nowotworowych.

81
MURZYN, K.
Woda w symulacjach dynamiki molekularnej

87
CHMIEL, D., MICKOWSKA, B.
Systemy regulatorowe agr i sar u Staphylococcus aureus 

103
FABIANOWSKA-MAJEWSKA, K.
Rak piersi: zmiany metylacji i ekspresji genów receptorów jądrowych: estrogenowego ??(ER ?) i kwasu retinowego ?2 (RAR?2)
121
KOCZKODAJ, D.,  ROŻYNKOWA, D.
Udział cytogenetyki molekularnej w poszukiwaniu klonalnej proliferacji komórek białaczkowych 
 

141
GRZELAKOWSKA-SZTABERT, B.
Punkty kontrolne cyklu komórkowego:  czy znamy ich molekularne podłoże
 

157


 
TOM 29, 2002 NR 2 (179–362)
KOWALCZYK S., MACIEJEWSKA B.
Roślinne peptydy sygnałowe

181
KMITA H., ANTOS N.
Udział kanałów błony zewnętrznej w fizjologii mitochondriów

203
LENARTOWICZ M.
Genetyczna regulacja transportu i metabolizmu miedzi

221
FRANCZAK A., KOTWICA G.
Mechanizm działania i funkcje oksytocyny w cyklu płciowym

237
KUCIA M., DRUKAŁA J.
Postęp w metodach hodowli komórek dla transplantologii - Komórki macierzyste

257
CIERESZKO I.
Regulacyjna rola cukrów, percepcja cukrów i przekazywanie sygnału w komórkach roślinnych

269
ŻELISKO A., JACKOWSKI G.
Proteazy chloroplastowe

283
KLOC M., BILIŃSKI S.
Rola plazmy płciowej w specyfikacji komórek linii płciowej u bezkrągowców i kręgowców

301
SŁOCIŃSKA M.
Peryferyczny receptor benzodiazepin
 
319
DEJDA A., MATCZAK I., GORCZYCA W. A.
Neuronalne sensory wapnia
 
341


 
TOM 29, 2002 NR 3 (363–530)
CIERNIAK A., KAPISZEWSKA M.
Metoda mikrojąder w badaniach epidemiologicznych

365
WOJTKOWSKA M.
Import białka do mitochondriów
379
BRYŁA M.
Molekularne aspekty klonowania somatycznego zwierząt
399
WOJCIECHOWSKA M., NIEMIAŁTOWSKI M.
Rola makrofagów w układzie rozrodczym ssaków: od Paula Ehrlicha do współczesnej immunologii rozrodu

409
ORŁOWSKI D., SOŁTYS Z.
Analiza fraktalna kształtu komórek
423
POWAŁOWSKI S., GULEWICZ P., GRAJEK W.
Wpływ ciśnienia osmotycznego na stan fizjologiczny komórek bakteryjnych

435
KUKULSKI F., KOMOSZYŃSKI M.
E-NTPDazy – enzymy uczestniczące w procesach sygnalizacji w centralnym układzie nerwowym

449
BASAK G., LASEK W.
Eksperymentalne i kliniczne próby leczenia nowotworów z użyciem genu  dla interleukiny 12 (IL-12)

465
DEPTAŁA A., NURZYŃSKA D., DARŻYNKIEWICZ Z., JĘDRZEJCZAK W. W.
Rola białek z rodziny Rel/NFkB/IkB w patogenezie nowotworów
489
RATAJSKA A.
Rozwój osobniczy naczyń wieńcowych oraz niektóre zagadnienia jego regulacji
505

 
TOM 29, 2002 NR 4 (531–688)
KOŁACZKOWSKA E.
Cyklooksygenazy I. Rola w odczynie zapalnym

533
KOŁACZKOWSKA E.
Cyklooksygenazy II. Niesteroidowe leki przeciwzapalne jako ich inhibitory
555
DZIGA D.
Wpływ wanadu na gospodarkę cukrową organizmu i przebieg innych procesów komórkowych
579
STĘPIEŃ K.
Transdukcja sygnałów w komórce roślinnej pod wpływem stresów abiotycznych

595
MATKOWSKI A.
Tlenek azotu u roślin 
613
SOWIŃSKI P.
Plazmodesmy, jako element systemu komunikacji w roślinach 

627
CHADZIŃSKA M.
Wpływ morfiny na układ odpornościowy kręgowców 

637
BOGUSŁAWSKA D. M., SIKORSKI A. F.
Dziedziczne anemie hemolityczne u myszy: od pełnej charakterystyki do terapii genowej 

657
JACKOWSKI G.
Regulacja ekspresji genów jądrowych przez sygnały plastydowe
663
ŚLĘZAK M.
Prezentacja antygenu w mózgu
673

TOM 29, 2002 SUPLEMENT NR 19 (1–20)
SZUMIEL I.
Punkty kontrolne w cyklu komórkowym

3
KACZANOWSKA J.
Mechanizmy kontrolujące przebieg i polaryzację mitozy
5
GRZELAKOWSKA-SZTABERT B.
Proteoliza regulatorów cyklu komórkowego
15
PRYMAKOWSKA-BOSAK M.
Wpływ mitotycznej fosforylacji  białek HMGN na oddziaływanie z chromatyną oraz ich import do jądra komórkowego

19
MALESZEWSKI M.
Mejoza
brak streszczenia

TOM 29, 2002 SUPLEMENT NR 20 (1–60)
STARCZEWSKI A., KURZAWA R., SZYDŁOWSKA I.
Znaczenie jajowodów w rozrodzie

1
WISZNIEWSKA B., MARCHLEWICZ M.
Hormony 
13
PIASECKA M.
Zastosowanie cytometrii przepływowej do oceny kondensacji i integralności DNA plemników ludzkich
25
LASZCZYŃSKA M.
Rola prolaktyny w układzie płciowym męskim

45