POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 35, 2008, 
NR 1, 2, 3, 4, suplement nr 24
poprzedni następny indeks
english version

TOM 35, 2008, NR 1 (1–150)

KIEŁBIŃSKI M.,  SOŁTYS Z.
Białko S100B, astrocyty i pamięć


3

BOGACKA I.,  LIGOCKA  A.
Rola receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów gamma (PPARg) w procesie adipogenezy oraz rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2


15
KURCZYŃSKA E. U.
Komunikacja symplastowa: terminologia, fluorochromy i embriogeneza Arabidopsis thaliana


31
KRALISZ U.
Oddziaływania płytek krwi z komórkami śródbłonka w stanach zapalnych Część I. Receptory adhezyjne płytek krwi, komórek środbłonka i mikropęcherzyków


45
KRALISZ U.
Oddziaływania płytek krwi z komórkami śródbłonka w stanach zapalnych Część II. Substancje uwalniane z płytek krwi – szlaki regulujące przewodzenie sygnału w komórkach śródbłonka w stanach zapalnych


61

OSTROWSKI M.,  JAKUBOWSKA  A.
Receptory auksyn


79
ROGALSKA A., MARCZAK A., JÓŹWIAK Z.
Aklarubicyna – alternatywa dla komórek opornych na antracykliny i generacji


97
GOJNICZEK K.,  JURZAK M.,  GARNCARCZYK A.
Rola czynnika wzrostu tkanki łącznej w procesach fibroproliferacyjnych i rozwoju chorób prowadzących do włóknienia tkanek 

113
STOLECKA  A.,  CHALIMONIUK M.
Cytozolowa fosfolipaza A2  i jej  udział w chorobie Parkinsona

133

TOM 35, 2008, NR 2 (151–290)

GADZALSKI M.,  SAKOWICZ T.
SINE – rozproszone elementy genomów Eukaryota


153

SZCZĘSNY T.
Genetyczna kontrola samoodtwarzania merystemu apikalnego pędu Arabidopsis thaliana

169
CIEMERYCH M. A.
Zarodkowe komórki macierzyste – w poszukiwaniu pluripotencji

183
MASIUK M.
Nukleolina – charakterystyka białka i jego rola w biologii nowotworów i infekcjach wirusowych

207
PRZEWOŹNIAK M.,  BRZÓSKA E.
Białka PAX w różnicowaniu komórek i organogenezie


229

MARCINIAK  M.
Imprinting genomowy u ssaków: najnowsze doniesienia

243
OLSZEWSKA M. J.
Neocentromery. I. Występowanie i struktura

259
OLSZEWSKA M. J.
Neocentromery. II. Molekularne czynniki niezbędne dla powstania centromeru i neocentromeru
273


TOM 35, 2008, NR 3 (289–424)

KIEŁBÓWNA L., KACPERCZYK A.
Biologia komórek miogennych mięśni szkieletowych strunowców


291

JURKIEWICZ D., POPOWSKA E., KRAJEWSKA-WALASEK M.
Patogeneza zespołu Coffina i Lowry'ego

303
ROGALSKA S. M., ACHREM M., KALINKA  A.
Białka warunkujące prawidłową segregację chromatyd

315
BARTOSZEWSKA M.
Molekularne mechanizmy choroby Alzheimera

333
MARTYNISZYN L., ORŁOWSKI P.,  KRZYŻOWSKA M.,  NIEMIAŁTOWSKI M.G.
Autofagia w zakażeniach wirusowych i bakteryjnych: molekularna ruletka


351

MARZEC M., KURCZYŃSKA E.U.
Rola komunikacji/izolacji symplastowej w różnicowaniu komórek na wybranych przykładach

369
SZOKALSKA A.
Układ tioredoksyna-reduktaza tioredoksyny jako nowy cel terapii przeciwnowotworowych

391
KOMENDER J.
Kilka słów o Doktorze Wacławie Mayzlu i Jego odkryciu
405
JURA C.
„Komórka w podwojeniu” –  mało znany szkic S. Wyspiańskiego
413


TOM 35, 2008, NR 4 (425–530)

MŁYNARCZUK-BIAŁY I.
Enigmatyczna trójpeptydylpeptydaza druga proteaza do zadań specjalnych


427

MAŁECKI M.,  GŁADYSZ A.,  MOŚCICKA K.,  LIPIEC A.
Sonic hedgehog - morfogen o znaczeniu terapeutycznym

441
KULCENTY K., HOŁYSZ M., TRZECIAK W.H.
Steroidogenny czynnik-1: struktura, mechanizm działania i rola biologiczna

453
STAŃCZYK M., MAJSTEREK I.
Apoptoza – cel ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej

467
STARSKA K.,  ŁUKOMSKI M.
Regulacja różnicowania i proliferacji komórek immunokompetentnych, wydzielania cytokin i czynników wzrostu w przebiegu choroby nowotworowej oraz hamowania karcynogenezy i wzrostu guza w mechanizmie aktywacji rodziny cząsteczek SOCS/CIS


485

KONDAREWICZ A., URBAN F., MARCHLEWICZ M., WISZNIEWSKA B.
Estrogeny w  męskim  układzie  płciowym 

499
OLKOWSKA-TRUCHANOWICZ J.
Izolacja i charakterystyka  komórek progenitorowych tkanki tłuszczowej

517


TOM 35, 2008, SUPLEMENT NR 24 (1–176)

BARAN J.
Nowa epoka cytometrii przepływowej – przewodnik po współczesnych cytometrach i ich zastosowanie


3

SĘDEK Ł., MAZUR B.
Przeciwciała monoklonalne i poliklonalne i ich zastosowanie w cytometrii przepływowej

17
ŻYDOWICZ G., MAZUR B.
Immunofenotyp komórek w prawidłowej hematopoezie

35
PITUCH-NOWOROLSKA  A.
Immunofenotyp  dojrzałych  komórek  hematopoetycznych – pierwotne i wtórne niedobory

45
BALANA-NOWAK A.,  ZDZIŁOWSKA E.
Cytometria przepływowa w diagnostyce immunofenotypowej ostrych białaczek

65
PITUCH-NOWOROLSKA  A.,  MAZUR B.
Immunofenotypowa diagnostyka chłoniaków nieziarniczych u dzieci


103

ŻEROMSKI J.,  SIKORA J.,  DWORACKI G.
Rola cytometrii w diagnostyce i monitorowaniu chłoniaków (lymphoma)

113
SZCZEPAŃSKI T., PITUCH-NOWOROLSKA A,  MAZUR B.
Wykrywanie minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

141
SKIERSKI J.
Badanie działania cytotoksycznego substancji chemicznych

147
ŚLIWIŃSKA E.
Zastosowanie cytometrii przepływowej do oznaczania zawartości DNA u roślin

165


góra strony